Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


29.11. A. Ďopan

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

 

Školní družina děkuje

Poděkování patří paní Petře Joanidu a firmě DOKE, která nám darovala krásné vlny na háčkování. Tyto vlny použijeme s dětmi v projektu Šablony II.

Zobrazit celý text

Poděkování

 

Děti malé družinky společně s vychovatelkou Kubáňovou moc děkují za darování dětské kuchyňky Lídě a Stanislavu Bračíkovi. 

Zobrazit celý text

Školní družina informuje

 

Ve dnech vánočních prázdnin nebude školní družina v provozu.

Zobrazit celý text

 

Vyhodnocení celoroční fotografické soutěže

Dne 13. 12. 2019 byla na tradičním Koledování v parku vyhodnocena celoroční fotografická soutěž s názvem Tady jsem doma. Tuto soutěž organizovala školní družina ve spolupráci s obcí Supíkovice. O vítězce rozhodlo hlasování 89 našich občanů. Držitelkou mobilního telefonu a vítězkou soutěže se stala Kateřina Stehlíková s fotografií Pohled na kostel z parku. Kateřině gratulujeme a zároveň bychom chtěli poděkovat obci Supíkovice za darování hlavní výhry. Další poděkování patří SRPDŠ za darování cen do všech čtyř etap této soutěže, kdy každá z nich byla hodnocena zvlášť. Vznikla spousta krásných fotografií, které budou umístěny na stránkách obce.

Dále bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří si zakoupili vánoční dekorace vyrobené dětmi školní družiny na setkání seniorů a Koledování v parku. Utržená částka 5335,-Kč bude použita na činnost ŠD. Jsme rádi, že naše dekorace ozdobí vaše domovy, a že za ně sklidíme každoročně od vás kupujících pochvalu. Dále bychom chtěli poděkovat paní Janě Pudilové, která nám na obou akcích přišla vypomoci s prodejem. Dovolte, abych vám všem za školní družinu popřála klidné prožití svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2020.                                              Jana Urubková

 

Vítězná fotografie

                                       

 

 

Zobrazit celý text

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE

Dne 20.12.2012 bude provoz školní družiny ukončen v 15:30 hod.

Zobrazit celý text

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 jsme pro rodiče dětí 1. třídy uspořádali "Den otevřených dveří." Rodiče prvňáčků mají možnost se během dopoledne přijít podívat do vyučování a zjistit tak, co se v té škole s jejich dětmi vlastně děje. Doufáme, že rodiče přijdou, děti se moc těší, že předvedou, co se už naučily. Kratochvílová

Zobrazit celý text

Děti 1. ročníku se už víc jak týden radují z krásného vánočního stromečku, který nám do třídy zajistil Obecní úřad Velké Kunětice. Hned jsme si jej nastrojili a školní práce v tomto vánočním období je o mnoho příjemnější. Děkujeme mockrát.  Kratochvílová

Zobrazit celý text

Děkujeme panu Burďákovi za vánoční stromeček. (7. třída)

Zobrazit celý text

26. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Olympiády se zúčastnilo 8 žáků, 3 žáci z 8. třídy a 5 žáků z 9. třídy. Olympiáda  byla rozdělená na dvě části, část mluvnickou  a část slohovou.

Zobrazit celý text

Vystoupení pro seniory         6/12  2019

Zobrazit celý text

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies