Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

 

 

Organizace školy od 19.4.

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením MŠMT pokračuje od pondělí 19.4. rotační výuka na 1. stupni základních škol. V týdnu od 19.4. bude organizace naší školy vypadat takto:

 • 1., 2. a 3. třída se vrací k distanční výuce podle rozvrhu platného před jejich návratem do školy
 • 4. a 5. tř. nastupuje do školy na prezenční výuku
 • žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole i v družině nasazenu chirurgickou roušku; vybavte své dítě nejméně dvěma na den
 • pokud bude vaše dítě projevovat jakékoliv příznaky respiračních chorob, nebude do školy vpuštěno
 • vyučování bude každý den podle pravidelného rozvrhu s menšími úpravami do 12:05
 • v pondělí a ve čtvrtek bude provedeno testování testy Singclean za asistence třídní učitelky
 • pokud své dítě nechcete testování podrobit, nemůže do školy přijít; v takovém případě bude mít omluvenou absenci, ale distanční výuka zajištěna nebude, bude dostávat ze školy pouze úkoly
 • testování se nemusí zúčastnit dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19, splnilo délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí dítě prokázat potvrzením od lékaře.
 • upozorňujeme vás, že u žáků 4. a vyšší třídy není účast rodičů při testování povolena
 • příchod do školy bude od 7:05 – 7:15
 • na oběd žáci půjdou ve 12:20 hod.
 • školní družina bude od 12:05 do 15:10 v oddělení nad dílnami
 • pokud máte zájem o oběd v pondělí 19.4., nahlaste to prosím paní Kolaříkové mailem, telefonem nebo přes odhlášku; obědy můžete platit v pondělí 19.4. od 6:00 do 7:30 hod.

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Doplňující informace k testování ve škole

Vážení rodiče,

k testování ve škole ještě jeden dovětek - testovat se nemusí dítě, které prodělalo onemocnění COVID 19, dodrželo stanovenou délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost musíte ve škole doložit potvrzením od lékaře.

A. Ďopan

 

 

Zobrazit celý text

Organizace výuky od 12.4.

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4. nastupují na základě rozhodnutí MŠMT žáci 1., 2. a 3. třídy zpět do školy. Předkládáme Vám informace k organizaci výuky a pobytu žáků ve škole:

ZŠ:

 • vyučování bude probíhat do 11:10 hod.
 • dítě s jakýmikoliv příznaky respiračních onemocnění nebude na vyučování vpuštěno
 • žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole i v družině nasazeny chirurgické roušky; žádáme rodiče, aby své děti vybavili na den nejméně dvěma a zároveň igelitovým sáčkem na použité roušky
 • 1. třída bude do budovy vcházet od 7:00 do 7:05 předním vchodem
 • 2. a 3. třída bude do budovy vcházet od 7:15 do 7:20 zadním vchodem
 • v pondělí a ve čtvrtek ráno se budou žáci testovat antigenními testy na COVID 19
 • testování bude prováděno dětmi samotesty typu Singclean pod vedením třídní učitelky
 • video s ukázkou testu najdete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 • testování mohou být přítomni zákonní zástupci dítěte, kteří musí mít respirátory a po testování musí ihned opustit budovu
 • zákonní zástupci mohou pověřit přítomností u testů někoho jiného; tato osoba musí třídní učitelce předložit písemné pověření zákonných zástupců
 • v případě pozitivního testu žáka bude dítě umístěno v izolační místnosti a zákonní zástupci žáka budou vyzváni, aby si ho co nejdříve vyzvedli
 • v případě, že rodiče nechtějí své dítě podrobit testování, nebude dítě do školy přijato a musí zůstat doma; bude mít omluvenou absenci, jeho výuka bude prováděna formou zadávání úkolů, online výuka v souladu s pokyny MŠMT probíhat nebude
 • vyučování bude v tomto týdnu probíhat podle upraveného rozvrhu, do kterého budou včleněny adaptační činnosti
 • v týdnu od 19.4. budou žáci 1., 2. a 3. třídy vyučováni opět distančně, dále by se výuka měla po týdnu takto střídat

ŠD:

 • po ukončení vyučování bude v provozu školní družina do 15:10 hod. ve dvou odděleních
 • oddělení 1. tř. bude na hlavní budově dole, oddělení 2. a 3. tř. bude nad dílnami (starší oddělení)
 • v případě, že vaše dítě nebude přes den ve škole, není možno ho odpoledne poslat do ŠD

ŠJ:

 • obědy ve školní jídelně budou zajištěny pro žáky 1. tř. v 11:40, pro žáky 2. a 3. tř. ve 12:20 hod.
 • žádáme rodiče žáků, aby případný zájem o oběd v pondělí 12.4. nahlásili do pátku vedoucí školní jídelny mailem, přes odhlášku nebo telefonicky
 • obědy můžete platit každý den od 6:00 do 7:30 hod.

MŠ:

 • do MŠ mohou chodit jen děti, které plní povinnou předškolní docházku, děti pracovníků IZS a pedagogických pracovníků, kteří zajišťují prezenční výuku
 • provoz MŠ bude v době od 7:00 do 15:10 hod.
 • děti v MŠ budou podléhat stejnému testovacímu režimu jako ve škole
 • děti nemusí mít v době pobytu v MŠ roušky

A. Ďopan

 

Zobrazit celý text

 

Okresní kolo matematické olympiády

Letošní ročník MO byl tak trochu jiný - soutěžící řešili příklady distanční formou. Školního kola se zúčastnil pouze Mikuláš Jati ze 6. třídy, postoupil do kola okresního, kde se stal úspěšným řešitelem a v konkurenci šesti soutěžících tuto kategorii vyhrál.
Mikulášovi blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Ivana Kašpárková 

Zobrazit celý text

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k momentální situaci s nákazou COVID 19 vydalo MŠMT opatření týkající se organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2021/22. Podle tohoto opatření budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti rodičů při zápisu.

Na základě tohoto opatření bude zápis do 1. třídy naší školy letos organizován takto:

1. Získání formuláře žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • na webu školy na záložce “Úřední deska” - „Žádosti“ – je nutné vytisknout a vyplnit
 • po telefonické domluvě ve škole

2. Podání žádosti škole:

 • poslání datovou schránkou. ID naší schránky: qb4mhzk
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou (nutné razítko pošty s datem do dne ukončení přijímání žádostí)
 • osobně po telefonické domluvě

      Žádáme rodiče, aby využili zejména bezkontaktní podání žádosti!

3. Obecné informace:

 • § 36 odst. 3 školského zákona: povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku
 • žádost k zápisu musí podat i zákonní zástupci dětí, které měly v letošním roce odklad nástupu povinné školní docházky
 • termín pro podávání žádostí je od 6.4. do 30.4. Upozorňujeme, že později podané žádosti nebudeme moct přijmout!
 • kontakty pro získání či podání žádosti osobně: tel.: 606 040 984, mail: lasakova@skola-supikovice.info
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy nejpozději 10.5.

Poznámka: pokud se v průběhu dubna opatření uvolní a žáci půjdou do školy, bude možno si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vyzvednout či vyplněnou doručit do školy každý den od 7:30 do 13:00 hod.

Mgr. Jarmila Lašáková, zástupkyně statutárního orgánu

Zobrazit celý text

Školní jídelna - obědy

Oznamujeme našim žákům a cizím strávníkům, že od pondělí 22.3. bude školní jídelna opět v provozu, i když vzhledem k aktuálním opatřením samozřejmě omezeném. Naši žáci si mohou pro obědy opět chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hod., cizí strávníci od 11:15 do 11:30 hod. Žádáme všechny, aby dobu dodrželi a nedocházelo k setkávání mimo určené skupiny.

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Organizace školy od 1.3.

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s nařízením vlády ČR je od 1.3. škola včetně mateřské školy pro prezenční výuku zcela uzavřena. To znamená, že do školy nebudou od tohoto data do odvolání chodit ani žáci 1. - 3. třídy, všichni se budou učit distančně. Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná. Pokud byste měli problémy s připojením k výuce přes internet, kontaktujte nás. Pokud máte více dětí a nemáte dostatek počítačů či tabletů, aby se mohly současně zúčastnit výuky, rovněž nás kontaktujte.
Rozvrh distanční výuky neleznete v souborech níže a v EŽK.
V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna.

A. Ďopan

Rozvrh distanční výuky pro 1. stupeň od 1.3.21.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 1.3.21.pdf

 

 

Zobrazit celý text

Organizace školy od 4.1.

Vážení rodiče,

od 4.1. jsou podle pokynů MŠMT opět změny v organizaci výuky na základních školách. Na naší škole budou výuka a další běh školy organizovány takto:

ZŠ:

 • od 4.1. bude povinná prezenční výuka pro 1., 2. a 3. třídu podle běžného rozvrhu (nebude se vyučovat hudební a tělesná výchova).
 • děti musí mít minimálně tři roušky. Budou je mít během celého pobytu ve škole i ve ŠD. Musí mít rovněž igelitový sáček na použité roušky.
 • 1. třída bude chodit do budovy předním vchodem, 2. a 3. tř. zadním vchodem.
 • ostatní třídy jsou od 4.1. vyučovány distančně. Rozvrh distanční výuky je shodný s rozvrhem platným od 18.11. a najdete ho v přiložených souborech zde, FB a v EŽK. Znovu upozorňujeme, že distanční výuka je podle školského zákona povinná!

     ŠD:

 • v provozu bude i školní družina.
 • ranní provoz z důvodu zamezení míchání dětí z různých skupin nebude.
 • odpoledne bude družina jako za běžného provozu do 16:55 hod.

ŠJ:

 • školní jídelna bude rovněž v provozu.
 • kdo má zájem o obědy, musí si je 4.1. ráno zaplatit; přesnější pokyny budou ještě zveřejněny.
 • žáci, kteří zůstávají na distanční výuce a mají o obědy ve škole zájem, si pro ně mohou chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin. Žádáme vás, abyste dobu dodrželi, aby nedocházelo k setkávání s jinými skupinami strávníků.

Rozvrh distanční výuky pro 4. a 5. tř. od 4.1.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 4.1.pdf

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Organizace školy od 14.12.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 14.12. se vracíme k organizaci školy a k rozvrhu, jaké platily v týdnu od 30.11. Od tohoto dne tedy bude na prezenční výuce celý první stupeň, 6.,7. a 9. třída. 8. třída bude vyučována distančně.

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Organizace školy od 7.12.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 7.12. dochází na naší škole na základě opatření MŠMT opět ke změně organizace školy a výuky. Změny oproti stávajícímu stavu se týkají pouze 2. stupně, 1. stupeň pokračuje beze změn.

V přílohách najdete pokyny a rozvrh pro 2. stupeň.

Žádáme vás, abyste svým dětem dávali do školy více roušek, minimálně dvě na půl dne ve škole. Nosit roušky je povinnost ve všech prostorách školy a při všech činnostech.

A. Ďopan

Organizace školy od 7.12.pdf

Rozvrh 2. stupně od 7.12.pdf

Zobrazit celý text

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies