Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Organizace 2. stupně od 8.6.

Od 8.6. je MŠMT umožněna dobrovolná účast žáků 2. stupně ve škole. Na naší škole bude organizace následující:

 • žáci musí mít roušku
 • při prvním vstupu musí mít žák podepsané čestné prohlášení
 • realizace bude jednou týdně:
  • 6. třída v úterý od 7:30 do 9:30 (do odjezdu autobusů)
  • 7. třída ve středu od 7:30 do 9:30 (do odjezdu autobusů)
  • 8. třída ve čtvrtek od 7:30 do 9:30 (do odjezdu autobusů)
 • třídnické hodiny, konzultace, výuka hlavních předmětů, hodnocení žáků za 2. pololetí
 • obědy nebudou zajišťovány
 • v závěru roku bude odevzdání učebnic a předání vysvědčení
 • 9. třída se bude scházet po domluvě s třídním učitelem

Prosíme žáky, kteří mají v úmyslu do školy přijít, aby se přihlásili prostřednictvím dobrovolné ankety v EŽK, abychom měli představu o počtech.

A. Ďopan

 

 

Zobrazit celý text

Upozornění!

Vážení rodiče, kteří jste nahlásili své dítě k vyučování ve škole a máte zájem i o obědy pro něj, nahlaste si je prosím nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 08:00 hod.

                                                                                            Věra Mikischová, Vedoucí školní jídelny

Zobrazit celý text

Děkujeme firmě Clean Life za bezplatné poskytnutí ochranných štítů pro učitele a žáky devátého ročníku, kteří přišli do školních lavic připravit se na svou dosud nejdůležitější zkoušku, na přijímací pohovory na střední školu.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Ivana Kašpárková                  

Zobrazit celý text

Informace k výuce na 1. stupni od 25.5.

 • účast ve škole je dobrovolná
 • účast je podmíněna přihlášením se prostřednictvím ankety v EŽK do 20.5.
 • při příchodu do školy 25.5. je každý žák povinen předložit čestné prohlášení, které najdete na našem webu - úřední deska – a na facebooku pod názvem Čestné prohlášení Covid 19
 • žáci, kteří se budou chtít přihlásit po uvedeném termínu, nebudou již přijati
 • každý žák musí mít minimálně dvě roušky, kterou bude používat ve společných prostorách školy a při skupinové práci, a igelitový sáček na uložení použitých roušek
 • vyučování bude probíhat denně od 7:30 do 11:00, kdy si můžete dítě již vyzvednout
 • příchod do školy:
  • 1. třída v 7:25 předním vchodem
  • 2. a 5. třída v 7:05 předním vchodem
  • 3. a 4. třída v 7:15 zadním vchodem
 • odpoledne bude provoz do:
  • 1. třída do 14:40
  • 2. a 5. třída do 14:45
  • 3. a 4. třída do 14:50
 • žáci mají možnost chodit na teplé obědy
 • vyučování přes skype bude od 25.5. omezeno
 • doporučujeme rodičům, aby své dítě do školy v jeho zájmu poslali

Zobrazit celý text

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Zápisu se zúčastnilo 16, žáků, všichni byli přijati.

Zobrazit celý text

Informace k vydávání zápisového lístku na střední školy a učňovské obory

Zápisové lístky na střední školy a učňovské obory se budou vydávat ve škole. Deváťáci, kteří se budou zúčastňovat prezenční přípravy na přijímací zkoušky, si je mohou vyzvednout při ní. Ostatní žáci, a to včetně žáků vycházejících z nižších ročníků, kontaktují pana Ďopana a domluví si s ním termín, kdy si pro lístek přijedou.

Zobrazit celý text

Informace k prezenční přípravě žáků 9. třídy na přijímací zkoušky

 • příprava bude probíhat každý den od 11.5. do termínu přijímacích zkoušek
 • účast ve škole je dobrovolná
 • účast je podmíněna přihlášením do skupiny prostřednictvím ankety v EŽK do 10.5.
 • při příchodu do školy 11.5. je každý žák povinen předložit čestné prohlášení, které najdete na našem webu - úřední deska pod názvem Čestné prohlášení Covid 19
 • žáci, kteří se budou chtít přihlásit po uvedeném termínu, nebudou již přijati a nebudou se moci přípravy na přijímací zkoušky vůbec zúčastnit
 • každý žák musí mít roušku, kterou bude používat ve společných prostorách školy a při skupinové práci
 • příprava bude probíhat denně od 7:30 (příchod do školy je v 7:15) do 9:45 pouze z matematiky a českého jazyka, poté žáci odchází domů
 • žáci nebudou mít možnost chodit na oběd

Zobrazit celý text

Vážení rodiče, 

od 25.5.2020 začne na naší škole probíhat vyučování žáků I. stupně. Po skončení vyučování začíná dohlídávání dětí ve 3 školních skupinách (nejedná se o školní družinu).

I. skupina - 1. třída - dohlídávání - asistent pedagoga M. Mančíková

II. skupina - 2. a 5. třída - dohlídávání - vychovatelka J. Urubková

III. skupina - 3. a 4. třída - dohlídávání - vychovatelka K. Kubáňová

Na vyzvedávání dětí jsou stanoveny 2 termíny, buď si dítě vyzvednete v 11:00 hodin po skončení vyučování, nebo v těchto dalších termínech, které musíte přesně dodržet:

2. a 5. tř. ve 14:40 hod.

3. a 4. tř. ve 14:45 hod.

1. třída v 14:50 hod.

Děti si vyzvedávejte před budovou I. stupně. Rodiče do školy nevstupují, děti před školu odvádí v daných časech pedagog. Pokud dítě bude odcházet ze školy samo, musí samostatný odchod předem písemně předložit vedoucí školní skupiny. Pro samostatně odcházející děti platí stejné časy odchodů. V jiných časových termínech, než jsou uvedeny, nelze děti vyzvedávat.

Zobrazit celý text

Zápis na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

vzhledem k momentální situaci s nákazou COVID 19 vydalo MŠMT opatření týkající se organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2020/21. Podle tohoto opatření budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti rodičů při zápisu.

Na základě tohoto opatření bude zápis do 1. třídy naší školy letos organizován takto:

 

Zobrazit celý text

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies