Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

 

 

Vážení rodiče,

k uzavření ranního provozu jsme dospěli proto, že o ni byl malý zájem. Obratem se ale ozvali rodiče, kteří by nakonec dítě ráno do družiny chtěli dávat. Rozhodli jsme se tedy ranní provoz družiny nerušit! Bude probíhat i nadále od 6:10 do 7:10 hod.
Za komplikace se omlouváme.

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Informujeme Vás, že od 13.09.2021 začne ranní provoz školní družiny od 06:10 hod.

Zobrazit celý text

Nástup do školy 1.9.2021

Vážení rodiče a žáci,

zvěřejňujeme organizaci školního roku 2021/22 na naší škole a podrobné pokyny k zahájení školního roku vzhledem k epidemiologické situaci a pokynům MŠMT.

Přejeme vám úspěšný start do nového školního roku!

A. Ďopan

Organizace školního roku 2021/22.pdf

Pokyny k zahájení školního roku vzhledem ke COVID.pdf

Zobrazit celý text

Organizace školy od 24.5.

Tak konečně! :) Od pondělí 24.5. se vracíme k téměř běžnému provozu školy s těmito malými úpravami:

ZŠ:

 • všechny třídy se budou učit prezenčně ve škole podle základního rozvrhu platného od září s drobnými omezeními v Tv a Hv
 • všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole chirurgické roušky nebo nanoroušky
 • všichni žáci budou jedenkrát týdně (v pondělí ráno) testováni antigenním testem

ŠD:

 • minulý týden nebylo na ranním provozu žádné dítě; žádáme tedy rodiče žáků 1. stupně, aby v případě, že mají o ranní provoz ŠD zájem, kontaktovali do pátku 21.5. svého TU. Pokud zájem nebude, ranní provoz zrušíme.

MŠ:

 • v provozu bez omezení

ŠJ:

 • v provozu bez omezení

Do všech prostor školy je i nadále zákaz vstupu cizích osob včetně rodičů dětí a žáků. Dále vás žádáme, abyste své děti neposílali do školy s příznaky respiračních onemocnění.

A. Ďopan

 

Zobrazit celý text

Organizace školy od 17.5.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 17.5. dochází k dalším úpravám v rozvolňování a tím i v organizaci naší školy. Od tohoto data dochází k těmto změnám:

ZŠ:

 • 6. a 7. třída jsou vyučovány distančně, 8. a 9. třída prezenčně ve škole
 • žáci 8. třídy budou do budovy vcházet v běžný čas zadním vchodem, žáci 9. třídy předním vchodem
 • žáci 8. a 9. třídy budou v pondělí a ve středu testováni antigenními testy
 • bez testu není možno se výuky zúčastnit
 • pokud nechcete, aby se vaše dítě podrobilo testování, nemusíte jej do školy poslat, bude mít omluvenou absenci, ale škola nezajišťuje distanční výuku, pouze posílá úkoly
 • testování se nemusí zúčastnit dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19, splnilo délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů; tuto skutečnost musí dítě prokázat potvrzením od lékaře
 • všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické nebo nanoroušky
 • pokud vaše dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota atd.), do školy ho neposílejte
 • po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazeny chirurgické roušky; vybavte své děti minimálně dvěma na každý den
 • výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu - viz níže
 • je předpoklad, že od pondělí 24.5. bude rotační výuka v našem kraji zrušena, do školy tedy půjde i celý 2. stupeň

ŠD:

 • provoz školní družiny bude již v běžném režimu včetně ranního provozu
 • obě oddělení ŠD budou ve svých obvyklých místnostech

ŠJ:

 • pokud mají žáci 8. a 9. třídy zájem o oběd 17.5., přihlaste se u vedoucí ŠJ do pátku 14.5.

Rozvrh výuky pro 2. stupeň od 17.5..pdf

A. Ďopan

 

Zobrazit celý text

Organizace školy od pondělí 10.5.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 10.5. dochází opět ke změně v opatřeních MZd a MŠMT ČR. Tím se samozřejmě od tohoto data mění i organizace naší školy. Na prvním stupni dochází k jediné změně - žáci budou testováni pouze jednou týdně. Další změny:

ZŠ:

 • 6. a 7. třída budou vyučovány prezenčně ve škole, 8. a 9. i nadále distančně
 • žáci těchto tříd budou 2x týdně testováni antigenními testy – v pondělí 1. hodinu a ve středu 5. hodinu
 • bez testu není možno se prezenční výuky zúčastnit
 • pokud nechcete, aby vaše dítě bylo testováno, může zůstat doma; bude mít omluvenou absenci, ale škola nezajišťuje distanční výuku, pouze posílá úkoly
 • testování se nemusí zúčastnit dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19, splnilo délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů; tuto skutečnost musí dítě prokázat potvrzením od lékaře
 • pokud vaše dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota atd.), do školy ho neposílejte
 • po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazeny chirurgické roušky; vybavte své děti minimálně dvěma na každý den
 • výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu
 • od 17.5. se situace obrátí – 6. a 7. třída budou vyučovány distančně, 8. a 9. budou chodit do školy na prezenční výuku
 • je předpoklad, že tato rotační výuka bude na 2. stupni pokračovat až do konce školního roku

ŠD:

 • oddělení 1. třídy se přesouvá do budovy 1. stupně
 • ŠD zůstává ve stejném časovém rozsahu

ŠJ:

 • pokud mají žáci 6. a 7. třídy zájem o oběd 10.5., přihlaste se u vedoucí ŠJ do pátku 7.5.

MŠ:

 • MŠ bude již v běžném provozu, mohou chodit všechny děti
 • děti nebudou testovány a nemusí nosit roušky

Upozorňujeme, že i nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy či do MŠ!

V příloze najdete rozvrh výuky na 2. stupni.

Rozvrh výuky pro 2. stupeň od 10.5..pdf

A. Ďopan

 

Zobrazit celý text

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

v příloze najdete informace k zápisu dětí do MŠ, který proběhne ve čtvrtek 6.5.2021.

Zápis MŠ

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Organizace školy od 3.5.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 3.5. dochází k další změně v organizaci vyučování a dalších aktivit takto:

 • do školy na prezenční výuku budou chodit všechny třídy 1. stupně
 • pokud nechcete, aby vaše dítě bylo testováno, může zůstat doma, bude mít omluvenou absenci; škola ale nezajišťuje distanční výuku, pouze posílá úkoly
 • výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu (je na našem webu)
 • v pondělí a ve čtvrtek ráno budou žáci testování na COVID 19
 • po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci chirurgické roušky; prosíme vybavte děti nejméně dvěma na den
 • školní družina bude otevřena jen pro žáky 1. - 3. třídy od ukončení vyučování do 15:10 hod.
 • obědy pro žáky budou zajištěny
 • 2. stupeň pokračuje v distanční výuce

Doplnění:

 • na obědy budou jednotlivé třídy chodit takto:
  • 1. třída v 11:40
  • 2. a 3. třída ve 12:40
  • 4. a 5. třída ve 12:10, ve čtvrtek ve 13:10
 • podle posledních informací budou děti prvního stupně testovány pouze jednou týdně

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Organizace školy od 26.4

Vážení rodiče,

v týdnu od 26.4. bude organizace naší školy následující:

 • na 1. stupni pokračuje prezenční výuka v rotačním systému, tzn. že 1., 2. a 3. třída chodí do školy, 4. a 5. třída je na distanční výuce
 • 1. - 3. třída se budou ve škole učit podle běžného rozvrhu
 • 4. a 5. třída bude mít stejný rozvrh distanční výuky jako v týdnu od 12.4.
 • všechna ostatní opatření zůstávají stejná, jako v týdnu od 12.4.
 • v MŠ pokračuje dosavadní režim - docházka pouze dětí plnících povinnou předškolní docházku

Upozorňujeme rodiče i žáky, že ve středu 28.4. je vyhlášeno ředitelské volno. Důvodem je skutečnost, že v Supíkovicích nepůjde celý den elektrický proud.

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Organizace školy od 19.4.

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením MŠMT pokračuje od pondělí 19.4. rotační výuka na 1. stupni základních škol. V týdnu od 19.4. bude organizace naší školy vypadat takto:

 • 1., 2. a 3. třída se vrací k distanční výuce podle rozvrhu platného před jejich návratem do školy
 • 4. a 5. tř. nastupuje do školy na prezenční výuku
 • žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole i v družině nasazenu chirurgickou roušku; vybavte své dítě nejméně dvěma na den
 • pokud bude vaše dítě projevovat jakékoliv příznaky respiračních chorob, nebude do školy vpuštěno
 • vyučování bude každý den podle pravidelného rozvrhu s menšími úpravami do 12:05
 • v pondělí a ve čtvrtek bude provedeno testování testy Singclean za asistence třídní učitelky
 • pokud své dítě nechcete testování podrobit, nemůže do školy přijít; v takovém případě bude mít omluvenou absenci, ale distanční výuka zajištěna nebude, bude dostávat ze školy pouze úkoly
 • testování se nemusí zúčastnit dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19, splnilo délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí dítě prokázat potvrzením od lékaře.
 • upozorňujeme vás, že u žáků 4. a vyšší třídy není účast rodičů při testování povolena
 • příchod do školy bude od 7:05 – 7:15
 • na oběd žáci půjdou ve 12:20 hod.
 • školní družina bude od 12:05 do 15:10 v oddělení nad dílnami
 • pokud máte zájem o oběd v pondělí 19.4., nahlaste to prosím paní Kolaříkové mailem, telefonem nebo přes odhlášku; obědy můžete platit v pondělí 19.4. od 6:00 do 7:30 hod.

A. Ďopan

Zobrazit celý text

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies