Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

 Plán výchovného poradce

Září:

- vypracovat a doplnit evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami a speciálními vzdělávacími potřebami

- spolu s třídními učiteli vypracovat IVP

- stanovit konzultační hodiny pro žáky a rodiče a ostatní pedagogické pracovníky

- zapsat konzultační hodiny do žákovských knížek

- zhotovit nástěnku k volbě povolání

- naplánovat a zajistit pro žáky besedy a exkurze k volbě povolání

 

Říjen

- exkurze pro žáky z 9. ročníku a ostatní žáky, kteří v letošním školním roce vycházejí, na Úřad práce v Jeseníku

 

Listopad

- exkurze pro žáky 9. třídy – Prezentace škol na SOŠ gastronomie a potravinářství v Jeseníku

- exkurze na SOŠ gastronomie a potravinářství v Jeseníku

- zorganizovat setkání se zástupci středních škol a rodičů k volbě povolání

- projednat s učitelkou 1.třídy dodatečný odklad školní docházky

- odeslat přihlášky ke studiu v uměleckých školách

- kontrola následných vyšetření pro integrované žáky

- podat návrhy na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně

 

Prosinec

- volba povolání – zvýšenou pozornost věnovat žákům, kteří dosud vůbec neví, na jakou

školu jít dále studovat

- individuální pohovory s žáky a rodiči

- exkurze na SOU a SOŠ strojní a stavební Jeseník

 

Leden, únor

- zpracovat přehled žáků se změněnou pracovní schopností pro potřeby přijímacího řízení na střední školy

- setkání s rodiči žáků 9. a 5. třídy – volba povolání

- shromáždění přihlášek ke studiu na středních školách

- pomoc žákům při vyplňování a zasílání zápisových lístků

 

Březen, duben

- kontrola následných vyšetření pro integrované žáky

- poskytnout pomoc při odvolacích řízeních do středních škol

 

Květen

- zpracovat údaje o přijímacím řízení do středních škol

- odeslání žádostí ke kontrolnímu vyšetření v PPP Jeseník

 

Červen

- zpracovat přehled žáků, kam a na jaké školy a obory se dostali

 

Mgr. Ema Zykmundová

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies