Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Organizace od 10.5.

Organizace školy od pondělí 10.5.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 10.5. dochází opět ke změně v opatřeních MZd a MŠMT ČR. Tím se samozřejmě od tohoto data mění i organizace naší školy. Na prvním stupni dochází k jediné změně - žáci budou testováni pouze jednou týdně. Další změny:

ZŠ:

 • 6. a 7. třída budou vyučovány prezenčně ve škole, 8. a 9. i nadále distančně
 • žáci těchto tříd budou 2x týdně testováni antigenními testy – v pondělí 1. hodinu a ve středu 5. hodinu
 • bez testu není možno se prezenční výuky zúčastnit
 • pokud nechcete, aby vaše dítě bylo testováno, může zůstat doma; bude mít omluvenou absenci, ale škola nezajišťuje distanční výuku, pouze posílá úkoly
 • testování se nemusí zúčastnit dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19, splnilo délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů; tuto skutečnost musí dítě prokázat potvrzením od lékaře
 • pokud vaše dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota atd.), do školy ho neposílejte
 • po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazeny chirurgické roušky; vybavte své děti minimálně dvěma na každý den
 • výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu
 • od 17.5. se situace obrátí – 6. a 7. třída budou vyučovány distančně, 8. a 9. budou chodit do školy na prezenční výuku
 • je předpoklad, že tato rotační výuka bude na 2. stupni pokračovat až do konce školního roku

ŠD:

 • oddělení 1. třídy se přesouvá do budovy 1. stupně
 • ŠD zůstává ve stejném časovém rozsahu

ŠJ:

 • pokud mají žáci 6. a 7. třídy zájem o oběd 10.5., přihlaste se u vedoucí ŠJ do pátku 7.5.

MŠ:

 • MŠ bude již v běžném provozu, mohou chodit všechny děti
 • děti nebudou testovány a nemusí nosit roušky

Upozorňujeme, že i nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy či do MŠ!

V příloze najdete rozvrh výuky na 2. stupni.

Rozvrh výuky pro 2. stupeň od 10.5..pdf

A. Ďopan

 

 Zobrazit celý text

Organizace od 3.5.

Organizace školy od 3.5.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 3.5. dochází k další změně v organizaci vyučování a dalších aktivit takto:

 • do školy na prezenční výuku budou chodit všechny třídy 1. stupně
 • pokud nechcete, aby vaše dítě bylo testováno, může zůstat doma, bude mít omluvenou absenci; škola ale nezajišťuje distanční výuku, pouze posílá úkoly
 • výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu (je na našem webu)
 • v pondělí a ve čtvrtek ráno budou žáci testování na COVID 19
 • po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci chirurgické roušky; prosíme vybavte děti nejméně dvěma na den
 • školní družina bude otevřena jen pro žáky 1. - 3. třídy od ukončení vyučování do 15:10 hod.
 • obědy pro žáky budou zajištěny
 • 2. stupeň pokračuje v distanční výuce

Doplnění:

 • na obědy budou jednotlivé třídy chodit takto:
  • 1. třída v 11:40
  • 2. a 3. třída ve 12:40
  • 4. a 5. třída ve 12:10, ve čtvrtek ve 13:10
 • podle posledních informací budou děti prvního stupně testovány pouze jednou týdně

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Organizace od 26.4

Organizace školy od 26.4

Vážení rodiče,

v týdnu od 26.4. bude organizace naší školy následující:

 • na 1. stupni pokračuje prezenční výuka v rotačním systému, tzn. že 1., 2. a 3. třída chodí do školy, 4. a 5. třída je na distanční výuce
 • 1. - 3. třída se budou ve škole učit podle běžného rozvrhu
 • 4. a 5. třída bude mít stejný rozvrh distanční výuky jako v týdnu od 12.4.
 • všechna ostatní opatření zůstávají stejná, jako v týdnu od 12.4.
 • v MŠ pokračuje dosavadní režim - docházka pouze dětí plnících povinnou předškolní docházku

Upozorňujeme rodiče i žáky, že ve středu 28.4. je vyhlášeno ředitelské volno. Důvodem je skutečnost, že v Supíkovicích nepůjde celý den elektrický proud.

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Návrat 19.4.

Organizace školy od 19.4.

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením MŠMT pokračuje od pondělí 19.4. rotační výuka na 1. stupni základních škol. V týdnu od 19.4. bude organizace naší školy vypadat takto:

 • 1., 2. a 3. třída se vrací k distanční výuce podle rozvrhu platného před jejich návratem do školy
 • 4. a 5. tř. nastupuje do školy na prezenční výuku
 • žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole i v družině nasazenu chirurgickou roušku; vybavte své dítě nejméně dvěma na den
 • pokud bude vaše dítě projevovat jakékoliv příznaky respiračních chorob, nebude do školy vpuštěno
 • vyučování bude každý den podle pravidelného rozvrhu s menšími úpravami do 12:05
 • v pondělí a ve čtvrtek bude provedeno testování testy Singclean za asistence třídní učitelky
 • pokud své dítě nechcete testování podrobit, nemůže do školy přijít; v takovém případě bude mít omluvenou absenci, ale distanční výuka zajištěna nebude, bude dostávat ze školy pouze úkoly
 • testování se nemusí zúčastnit dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19, splnilo délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí dítě prokázat potvrzením od lékaře.
 • upozorňujeme vás, že u žáků 4. a vyšší třídy není účast rodičů při testování povolena
 • příchod do školy bude od 7:05 – 7:15
 • na oběd žáci půjdou ve 12:20 hod.
 • školní družina bude od 12:05 do 15:10 v oddělení nad dílnami
 • pokud máte zájem o oběd v pondělí 19.4., nahlaste to prosím paní Kolaříkové mailem, telefonem nebo přes odhlášku; obědy můžete platit v pondělí 19.4. od 6:00 do 7:30 hod.

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Testování

Doplňující informace k testování ve škole

Vážení rodiče,

k testování ve škole ještě jeden dovětek - testovat se nemusí dítě, které prodělalo onemocnění COVID 19, dodrželo stanovenou délku karantény podle aktuálně platného opatření MZd ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost musíte ve škole doložit potvrzením od lékaře.

A. Ďopan

 

 

 Zobrazit celý text

Návrat 12.4.

Organizace výuky od 12.4.

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4. nastupují na základě rozhodnutí MŠMT žáci 1., 2. a 3. třídy zpět do školy. Předkládáme Vám informace k organizaci výuky a pobytu žáků ve škole:

ZŠ:

 • vyučování bude probíhat do 11:10 hod.
 • dítě s jakýmikoliv příznaky respiračních onemocnění nebude na vyučování vpuštěno
 • žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole i v družině nasazeny chirurgické roušky; žádáme rodiče, aby své děti vybavili na den nejméně dvěma a zároveň igelitovým sáčkem na použité roušky
 • 1. třída bude do budovy vcházet od 7:00 do 7:05 předním vchodem
 • 2. a 3. třída bude do budovy vcházet od 7:15 do 7:20 zadním vchodem
 • v pondělí a ve čtvrtek ráno se budou žáci testovat antigenními testy na COVID 19
 • testování bude prováděno dětmi samotesty typu Singclean pod vedením třídní učitelky
 • video s ukázkou testu najdete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 • testování mohou být přítomni zákonní zástupci dítěte, kteří musí mít respirátory a po testování musí ihned opustit budovu
 • zákonní zástupci mohou pověřit přítomností u testů někoho jiného; tato osoba musí třídní učitelce předložit písemné pověření zákonných zástupců
 • v případě pozitivního testu žáka bude dítě umístěno v izolační místnosti a zákonní zástupci žáka budou vyzváni, aby si ho co nejdříve vyzvedli
 • v případě, že rodiče nechtějí své dítě podrobit testování, nebude dítě do školy přijato a musí zůstat doma; bude mít omluvenou absenci, jeho výuka bude prováděna formou zadávání úkolů, online výuka v souladu s pokyny MŠMT probíhat nebude
 • vyučování bude v tomto týdnu probíhat podle upraveného rozvrhu, do kterého budou včleněny adaptační činnosti
 • v týdnu od 19.4. budou žáci 1., 2. a 3. třídy vyučováni opět distančně, dále by se výuka měla po týdnu takto střídat

ŠD:

 • po ukončení vyučování bude v provozu školní družina do 15:10 hod. ve dvou odděleních
 • oddělení 1. tř. bude na hlavní budově dole, oddělení 2. a 3. tř. bude nad dílnami (starší oddělení)
 • v případě, že vaše dítě nebude přes den ve škole, není možno ho odpoledne poslat do ŠD

ŠJ:

 • obědy ve školní jídelně budou zajištěny pro žáky 1. tř. v 11:40, pro žáky 2. a 3. tř. ve 12:20 hod.
 • žádáme rodiče žáků, aby případný zájem o oběd v pondělí 12.4. nahlásili do pátku vedoucí školní jídelny mailem, přes odhlášku nebo telefonicky
 • obědy můžete platit každý den od 6:00 do 7:30 hod.

MŠ:

 • do MŠ mohou chodit jen děti, které plní povinnou předškolní docházku, děti pracovníků IZS a pedagogických pracovníků, kteří zajišťují prezenční výuku
 • provoz MŠ bude v době od 7:00 do 15:10 hod.
 • děti v MŠ budou podléhat stejnému testovacímu režimu jako ve škole
 • děti nemusí mít v době pobytu v MŠ roušky

A. Ďopan

 

 Zobrazit celý text

Okresní kolo matematické olympiády

Obědy

Školní jídelna - obědy

Oznamujeme našim žákům a cizím strávníkům, že od pondělí 22.3. bude školní jídelna opět v provozu, i když vzhledem k aktuálním opatřením samozřejmě omezeném. Naši žáci si mohou pro obědy opět chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hod., cizí strávníci od 11:15 do 11:30 hod. Žádáme všechny, aby dobu dodrželi a nedocházelo k setkávání mimo určené skupiny.

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Organizace od 1.3.

Organizace školy od 1.3.

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s nařízením vlády ČR je od 1.3. škola včetně mateřské školy pro prezenční výuku zcela uzavřena. To znamená, že do školy nebudou od tohoto data do odvolání chodit ani žáci 1. - 3. třídy, všichni se budou učit distančně. Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná. Pokud byste měli problémy s připojením k výuce přes internet, kontaktujte nás. Pokud máte více dětí a nemáte dostatek počítačů či tabletů, aby se mohly současně zúčastnit výuky, rovněž nás kontaktujte.
Rozvrh distanční výuky neleznete v souborech níže a v EŽK.
V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna.

A. Ďopan

Rozvrh distanční výuky pro 1. stupeň od 1.3.21.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 1.3.21.pdf

 

 

 Zobrazit celý text

Organizace od 4.1.

Organizace školy od 4.1.

Vážení rodiče,

od 4.1. jsou podle pokynů MŠMT opět změny v organizaci výuky na základních školách. Na naší škole budou výuka a další běh školy organizovány takto:

ZŠ:

 • od 4.1. bude povinná prezenční výuka pro 1., 2. a 3. třídu podle běžného rozvrhu (nebude se vyučovat hudební a tělesná výchova).
 • děti musí mít minimálně tři roušky. Budou je mít během celého pobytu ve škole i ve ŠD. Musí mít rovněž igelitový sáček na použité roušky.
 • 1. třída bude chodit do budovy předním vchodem, 2. a 3. tř. zadním vchodem.
 • ostatní třídy jsou od 4.1. vyučovány distančně. Rozvrh distanční výuky je shodný s rozvrhem platným od 18.11. a najdete ho v přiložených souborech zde, FB a v EŽK. Znovu upozorňujeme, že distanční výuka je podle školského zákona povinná!

     ŠD:

 • v provozu bude i školní družina.
 • ranní provoz z důvodu zamezení míchání dětí z různých skupin nebude.
 • odpoledne bude družina jako za běžného provozu do 16:55 hod.

ŠJ:

 • školní jídelna bude rovněž v provozu.
 • kdo má zájem o obědy, musí si je 4.1. ráno zaplatit; přesnější pokyny budou ještě zveřejněny.
 • žáci, kteří zůstávají na distanční výuce a mají o obědy ve škole zájem, si pro ně mohou chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin. Žádáme vás, abyste dobu dodrželi, aby nedocházelo k setkávání s jinými skupinami strávníků.

Rozvrh distanční výuky pro 4. a 5. tř. od 4.1.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 4.1.pdf

A. Ďopan

 Zobrazit celý text
Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies