Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. stupeň

Organizace 2. stupně od 8.6.

Od 8.6. je MŠMT umožněna dobrovolná účast žáků 2. stupně ve škole. Na naší škole bude organizace následující:

 • žáci musí mít roušku
 • při prvním vstupu musí mít žák podepsané čestné prohlášení
 • realizace bude jednou týdně:
  • 6. třída v úterý od 7:30 do 9:30 (do odjezdu autobusů)
  • 7. třída ve středu od 7:30 do 9:30 (do odjezdu autobusů)
  • 8. třída ve čtvrtek od 7:30 do 9:30 (do odjezdu autobusů)
 • třídnické hodiny, konzultace, výuka hlavních předmětů, hodnocení žáků za 2. pololetí
 • obědy nebudou zajišťovány
 • v závěru roku bude odevzdání učebnic a předání vysvědčení
 • 9. třída se bude scházet po domluvě s třídním učitelem

Prosíme žáky, kteří mají v úmyslu do školy přijít, aby se přihlásili prostřednictvím dobrovolné ankety v EŽK, abychom měli představu o počtech.

A. Ďopan

 

 

 Zobrazit celý text

Oznámení o zvýšení cen stravného

Upozornění!

Upozornění!

Vážení rodiče, kteří jste nahlásili své dítě k vyučování ve škole a máte zájem i o obědy pro něj, nahlaste si je prosím nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 08:00 hod.

                                                                                            Věra Mikischová, Vedoucí školní jídelny

 Zobrazit celý text

Poděkování

Výuka 1. stupeň

Informace k výuce na 1. stupni od 25.5.

 • účast ve škole je dobrovolná
 • účast je podmíněna přihlášením se prostřednictvím ankety v EŽK do 20.5.
 • při příchodu do školy 25.5. je každý žák povinen předložit čestné prohlášení, které najdete na našem webu - úřední deska – a na facebooku pod názvem Čestné prohlášení Covid 19
 • žáci, kteří se budou chtít přihlásit po uvedeném termínu, nebudou již přijati
 • každý žák musí mít minimálně dvě roušky, kterou bude používat ve společných prostorách školy a při skupinové práci, a igelitový sáček na uložení použitých roušek
 • vyučování bude probíhat denně od 7:30 do 11:00, kdy si můžete dítě již vyzvednout
 • příchod do školy:
  • 1. třída v 7:25 předním vchodem
  • 2. a 5. třída v 7:05 předním vchodem
  • 3. a 4. třída v 7:15 zadním vchodem
 • odpoledne bude provoz do:
  • 1. třída do 14:40
  • 2. a 5. třída do 14:45
  • 3. a 4. třída do 14:50
 • žáci mají možnost chodit na teplé obědy
 • vyučování přes skype bude od 25.5. omezeno
 • doporučujeme rodičům, aby své dítě do školy v jeho zájmu poslali
 Zobrazit celý text

Zápis

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Zápisu se zúčastnilo 16, žáků, všichni byli přijati.

 Zobrazit celý text

Zápisové lístky

Informace k vydávání zápisového lístku na střední školy a učňovské obory

Zápisové lístky na střední školy a učňovské obory se budou vydávat ve škole. Deváťáci, kteří se budou zúčastňovat prezenční přípravy na přijímací zkoušky, si je mohou vyzvednout při ní. Ostatní žáci, a to včetně žáků vycházejících z nižších ročníků, kontaktují pana Ďopana a domluví si s ním termín, kdy si pro lístek přijedou.

 Zobrazit celý text

Informace pro rodiče žáků I. stupně

Vážení rodiče, 

od 25.5.2020 začne na naší škole probíhat vyučování žáků I. stupně. Po skončení vyučování začíná dohlídávání dětí ve 3 školních skupinách (nejedná se o školní družinu).

I. skupina - 1. třída - dohlídávání - asistent pedagoga M. Mančíková

II. skupina - 2. a 5. třída - dohlídávání - vychovatelka J. Urubková

III. skupina - 3. a 4. třída - dohlídávání - vychovatelka K. Kubáňová

Na vyzvedávání dětí jsou stanoveny 2 termíny, buď si dítě vyzvednete v 11:00 hodin po skončení vyučování, nebo v těchto dalších termínech, které musíte přesně dodržet:

2. a 5. tř. ve 14:40 hod.

3. a 4. tř. ve 14:45 hod.

1. třída v 14:50 hod.

Děti si vyzvedávejte před budovou I. stupně. Rodiče do školy nevstupují, děti před školu odvádí v daných časech pedagog. Pokud dítě bude odcházet ze školy samo, musí samostatný odchod předem písemně předložit vedoucí školní skupiny. Pro samostatně odcházející děti platí stejné časy odchodů. V jiných časových termínech, než jsou uvedeny, nelze děti vyzvedávat.

 Zobrazit celý text

Zápis

Zápis na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

vzhledem k momentální situaci s nákazou COVID 19 vydalo MŠMT opatření týkající se organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2020/21. Podle tohoto opatření budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti rodičů při zápisu.

Na základě tohoto opatření bude zápis do 1. třídy naší školy letos organizován takto:

 

 Zobrazit celý text

Sjednocení zadávání úkolů a videohovorů

Vážení rodiče a žáci,

informuji vás o sjednocení zadávání úkolů a videohovorů.

Zadávání úkolů na 1. stupni probíhá přes Elektronickou žákovskou knížku (EŽK), Komens tak, jak jste tomu byli zvyklí.

Na 2. stupni budou žákům úkoly zadávány přes EŽK, Dokumenty, kde najdete zápisy učiva a procvičení. V případě vypracování úkolu, jej zašlete na mailovou adresu příslušného učitele.

V obou případech musíte znát heslo pro přihlášení do EŽK. Pokud jste ho ztratili, kontaktujte pana Ďopana.

 Zobrazit celý text
Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies