Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Výuka 1. stupeň

Informace k výuce na 1. stupni od 25.5.

 • účast ve škole je dobrovolná
 • účast je podmíněna přihlášením se prostřednictvím ankety v EŽK do 20.5.
 • při příchodu do školy 25.5. je každý žák povinen předložit čestné prohlášení, které najdete na našem webu - úřední deska – a na facebooku pod názvem Čestné prohlášení Covid 19
 • žáci, kteří se budou chtít přihlásit po uvedeném termínu, nebudou již přijati
 • každý žák musí mít minimálně dvě roušky, kterou bude používat ve společných prostorách školy a při skupinové práci, a igelitový sáček na uložení použitých roušek
 • vyučování bude probíhat denně od 7:30 do 11:00, kdy si můžete dítě již vyzvednout
 • příchod do školy:
  • 1. třída v 7:25 předním vchodem
  • 2. a 5. třída v 7:05 předním vchodem
  • 3. a 4. třída v 7:15 zadním vchodem
 • odpoledne bude provoz do:
  • 1. třída do 14:40
  • 2. a 5. třída do 14:45
  • 3. a 4. třída do 14:50
 • žáci mají možnost chodit na teplé obědy
 • vyučování přes skype bude od 25.5. omezeno
 • doporučujeme rodičům, aby své dítě do školy v jeho zájmu poslali
 Zobrazit celý text

Zápis

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Zápisu se zúčastnilo 16, žáků, všichni byli přijati.

 Zobrazit celý text

Zápisové lístky

Informace k vydávání zápisového lístku na střední školy a učňovské obory

Zápisové lístky na střední školy a učňovské obory se budou vydávat ve škole. Deváťáci, kteří se budou zúčastňovat prezenční přípravy na přijímací zkoušky, si je mohou vyzvednout při ní. Ostatní žáci, a to včetně žáků vycházejících z nižších ročníků, kontaktují pana Ďopana a domluví si s ním termín, kdy si pro lístek přijedou.

 Zobrazit celý text

Informace pro rodiče žáků I. stupně

Vážení rodiče, 

od 25.5.2020 začne na naší škole probíhat vyučování žáků I. stupně. Po skončení vyučování začíná dohlídávání dětí ve 3 školních skupinách (nejedná se o školní družinu).

I. skupina - 1. třída - dohlídávání - asistent pedagoga M. Mančíková

II. skupina - 2. a 5. třída - dohlídávání - vychovatelka J. Urubková

III. skupina - 3. a 4. třída - dohlídávání - vychovatelka K. Kubáňová

Na vyzvedávání dětí jsou stanoveny 2 termíny, buď si dítě vyzvednete v 11:00 hodin po skončení vyučování, nebo v těchto dalších termínech, které musíte přesně dodržet:

2. a 5. tř. ve 14:40 hod.

3. a 4. tř. ve 14:45 hod.

1. třída v 14:50 hod.

Děti si vyzvedávejte před budovou I. stupně. Rodiče do školy nevstupují, děti před školu odvádí v daných časech pedagog. Pokud dítě bude odcházet ze školy samo, musí samostatný odchod předem písemně předložit vedoucí školní skupiny. Pro samostatně odcházející děti platí stejné časy odchodů. V jiných časových termínech, než jsou uvedeny, nelze děti vyzvedávat.

 Zobrazit celý text

Zápis

Zápis na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

vzhledem k momentální situaci s nákazou COVID 19 vydalo MŠMT opatření týkající se organizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2020/21. Podle tohoto opatření budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti rodičů při zápisu.

Na základě tohoto opatření bude zápis do 1. třídy naší školy letos organizován takto:

 

 Zobrazit celý text

Sjednocení zadávání úkolů a videohovorů

Vážení rodiče a žáci,

informuji vás o sjednocení zadávání úkolů a videohovorů.

Zadávání úkolů na 1. stupni probíhá přes Elektronickou žákovskou knížku (EŽK), Komens tak, jak jste tomu byli zvyklí.

Na 2. stupni budou žákům úkoly zadávány přes EŽK, Dokumenty, kde najdete zápisy učiva a procvičení. V případě vypracování úkolu, jej zašlete na mailovou adresu příslušného učitele.

V obou případech musíte znát heslo pro přihlášení do EŽK. Pokud jste ho ztratili, kontaktujte pana Ďopana.

 Zobrazit celý text

Heslo EŽK

Heslo EŽK

Všichni žáci, kteří ztratili přístupové heslo do EŽK, mohou kontaktovat mě prostřednictvím mailu či telefonu, heslo dostanou.

                                                                                                                                                          A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Upozornění

ZŠ a MŠ Supíkovice upozorňuje všechny žáky a rodiče, že na skypu probíhá přímý kontakt vyučujícího se žáky dle tříd. Je nutné nainstalovat skype na počítač, ipaid nebo telefon. Mám vyzkoušeno, že to jde na všech těchto zařízeních. Stačí vyhledat příslušného učitele dle školního mailu a kdokoliv ze skupiny může zájemce přihlásit. Takto už fungují skupiny mých předmětů. Je třeba řešit vzniklou situaci tímto způsobem.

Všem děkuje za pochopení Mgr. Jarmila Lašáková, ŘŠ

 Zobrazit celý text

OK v přehazované

OK v přehazované

V pondělí 2.3. vyjeli naši reprezentanti v přehazované 1. stupně na okresní kolo, které se konalo v Žulové. Naši školu reprezentovali Nela Feilhauerová, Jakub Janošek, Alexej Mančík, David Merčák, Jan Vacenovský, Kateřina Stehlíková, Mikuláš Jati a Tomáš Richter.

 Zobrazit celý text

Uzavření školy

Z rozhodnutí vlády ČR a na základě mimořádného opatření MZDR ČR proti šíření koronaviru ze dne 10.3.2020 se s platností od 11.3. zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol při výuce. Od středy 11.3. bude tedy škola zavřená, vyučování nebude probíhat. V provozu nebude školní družina ani školní jídelna.

Toto opatření platí do odvolání. Sledujte webovou a facebookovou stránku a elektronickou žákovskou knížku. Jejich prostřednictvím budou žákům zadávány úkoly na samostudium a dozvíte se termín nástupu do školy.

                                                                                                   A. Ďopan, zástupce ředitele

 Zobrazit celý text
Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies