Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Škola hrou

   Škola hrou

V úterý po Velikonocích se nikomu nechce vstávat do školy, tak jsme si tento den trošku „oživili“ programem ŠKOLA HROU. Žáci si předem vybrali dvě z nabízených aktivit, kterých se ten den zúčastnili. Netradičně a hravě plnili úkoly, pracovali, zpívali, vyráběli, skládali, řešili netradiční úlohy, hledali nápovědy, objevovali hesla, kódy.
     Na prvním stupni byly v nabídce tyto dvouhodiny

  Šipkovaná- děti odstartovaly ve školní družině, kdy se musely řídit první indicií. Úkoly je zavedly přes šatnu, chodby školy až do venkovního areálu školy. Úkoly, které děti měly plnit, byly různorodé - naučné, stmelovací, informační, zábavné a při splnění všech těchto úkolů děti našly poklad, který si pak rozdělily. Během této zábavné hry jsme si povídali například o pomoci slabým lidem, o využití přírodního materiálu a o dalších zajímavých věcech, které nás cestou při plnění úkolů potkaly. Kateřina Kubáňová
     Prvouka hravě- starší děti si zahrály A - Z kvíz,mladší si vyrobily a zahrály přírodovědné pexeso, přiřazovaly mláďata k domácím zvířatům a všechny děti potom plnily zašifrované úkoly. Petra Kratochvílová
     Stolní hry - děti měly na výběr z několika deskových her. Jednohlasně však zvítězilo Člověče, nezlob se. Utvořili jsme týmy a uspořádali malý turnaj. Nebyla nouze o napětí a radost. A jak už to tak bývá u této hry, našli se i jedinci, kterým ukáply slzy. Děti si tento den užily a nakonec odcházely s úsměvem na rtech. Vlaďka Kofroňová
     Matematika hravě- úkoly byly připravené pro jednotlivé třídy, stačilo si tedy vybrat, případně se k plnění zadání domluvit s někým do dvojice. Žáci si vystřihovali a slepovali krychle  - buď barevné, nebo černobílé, které si mohli vyšperkovat dle vlastní fantazie, hráli matematické domino, zkoušeli elektronickou násobilku, stavěli stavby z krychlí podle zadání, řešili netradiční matematické úkoly, vybarvovali malované počítání, nakupovali za papírové peníze. Irena Krajčiová
     Čtenářské dovednosti na téma Jaro- žáci si nejdříve zopakovali všechna roční období i jejich měsíce. Pak se soustředili především na jaro různými formami činností - skládali jarní puzzle, seřadili věty posloupně tak, aby vznikl jarní příběh. Dále správně sestavovali verše písně Jaro, léto, podzim, zima, kterou se také naučili zpívat. Nakonec si vyrobili “káču” a uspořádali soutěž v točení nebo hraní kuliček. Jiřina Šikulová
     
Na druhém stupni byly v nabídce tyto dvouhodiny:
     V rámci českého jazyka jsme si procvičovali učivo mluvnice, literatury či čtenářskou gramotnost formou her kufr, riskuj, kolotoč, A-Z kvíz, poznávali jsme ilustrátory dětských knih, procvičovali jsme si přísloví, také paměť a v neposlední řadě jsme si zahráli na detektivy. Dětem se aktivity velmi líbily a hlavně si ani neuvědomily, že si vlastně procvičují učivo nebo se učí něco nového. Ema Zykmundová
     V anglickém jazyce jsme si na zahřátí opakovali slovní zásobo pomocí flash cards, kde žáci pracovali rychle a dvojice karet k sobě přiřadili velmi rychle. Pak pracovali s pracovními listy kde vybarvovali na základě anglického textu obrázky, procvičili si tak čtení s porozuměním.  Dále jsme hráli různé hry jako například BINGO, Super Waiter, slovní kopanou, the best memory a household objects, u kterých si žáci prověřili slovní zásobu, výslovnost a porozumění mluveného slova. Žákům se aktivity líbily a byli spokojeni, že se mohli ve škole i hrát.  Andrej Deglovič

     V rámci výtvarné výchovy byly tvořeny stojánky na tužky nebo krabičky na drobnosti. Základem všeho byl tvrdý barevný papír, přesnost skládání a velká trpělivost při lepení. Při tvorbě stojánku si napřed každý z žáků musel poskládat šest dílků, které následně lepil k sobě. Vznikl tak pevný šestihran na který se už jen přilepilo dno a bylo hotovo. Zdobení už záleželo na každém zvlášť, podle vlastní fantazie. Na krabičku neměl odvahu každý, ale i tak se našli žáci, kteří se do tohoto úkolu pustili. Zde bylo potřeba se na začátku porvat s přesným měřením, rýsováním a následným stříháním.  Lepení se již dalo nazvat hračkou. Své výrobky si každý mohl vzít domu na svůj psací stůl nebo poličku. Pavla Zápotocká
      Kdo si vybral matematiku hrou, neměl ani chvilku čas zahálet. Nejprve si žáci procvičili hru s čísly, pak se rozdělili do dvojic a zahráli si upravenou hru LOGIK, kde jeden z dvojice si vymyslel čtyřmístné číslo a druhý měl logicky na číslo přijít. Tato hra žáky velmi zaujala a vyvolala na jejich tvářích úsměv (pak že je matematika těžká, nudná a nezábavná). Při další aktivitě si museli žáci zapamatovat během jedné minuty co nejvíce ze 14 předmětů, které poté bez předlohy zapisovali na papír. Někteří mají tak dobrou paměť, že zvládli zapsat všech 14 předmětů (pak že si žáci nic nepamatují). V další části dvouhodinovky jsme se učili počítat na prstech. Ano na 1. stupni se toto počítání odbourává, ale my jsme malou násobilku na prstech počítali. Obdobným postupem se dá počítat i velká násobilka (např. 18 x 17), ale to až zase příště. Jednoduchá na prstech je i násobilka devíti. A ještě k tomu počítání či nepočítání na prstech. Vždyť i my dospělí počítáme s použitím prstů - tak schválně, kolik hodin a minut jsme strávili na túře, když jsme vyšli v 8:20 a do cíle jsme došli v 17:45 hodin? Větší čísla jsme se učili násobit po indickém způsobu. Vše jsme uzavřeli obměnou hry piškvorky, tato hra se jmenuje SOS a nutí hráče opět přemýšlet o taktice hry. Při konečném hodnocení se žáci vyjadřovali kladně o činnostech, které prováděli, ale nejvíce je zaujala hra LOGIK a SOS. Ivana Kašpárková

Publikováno: čtvrtek 5. května 2022 14:41

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies