Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7

Organizace od 1.3.

Organizace školy od 1.3.

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s nařízením vlády ČR je od 1.3. škola včetně mateřské školy pro prezenční výuku zcela uzavřena. To znamená, že do školy nebudou od tohoto data do odvolání chodit ani žáci 1. - 3. třídy, všichni se budou učit distančně. Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná. Pokud byste měli problémy s připojením k výuce přes internet, kontaktujte nás. Pokud máte více dětí a nemáte dostatek počítačů či tabletů, aby se mohly současně zúčastnit výuky, rovněž nás kontaktujte.
Rozvrh distanční výuky neleznete v souborech níže a v EŽK.
V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna.

A. Ďopan

Rozvrh distanční výuky pro 1. stupeň od 1.3.21.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 1.3.21.pdf

 

 

 Zobrazit celý text

Organizace od 4.1.

Organizace školy od 4.1.

Vážení rodiče,

od 4.1. jsou podle pokynů MŠMT opět změny v organizaci výuky na základních školách. Na naší škole budou výuka a další běh školy organizovány takto:

ZŠ:

 • od 4.1. bude povinná prezenční výuka pro 1., 2. a 3. třídu podle běžného rozvrhu (nebude se vyučovat hudební a tělesná výchova).
 • děti musí mít minimálně tři roušky. Budou je mít během celého pobytu ve škole i ve ŠD. Musí mít rovněž igelitový sáček na použité roušky.
 • 1. třída bude chodit do budovy předním vchodem, 2. a 3. tř. zadním vchodem.
 • ostatní třídy jsou od 4.1. vyučovány distančně. Rozvrh distanční výuky je shodný s rozvrhem platným od 18.11. a najdete ho v přiložených souborech zde, FB a v EŽK. Znovu upozorňujeme, že distanční výuka je podle školského zákona povinná!

     ŠD:

 • v provozu bude i školní družina.
 • ranní provoz z důvodu zamezení míchání dětí z různých skupin nebude.
 • odpoledne bude družina jako za běžného provozu do 16:55 hod.

ŠJ:

 • školní jídelna bude rovněž v provozu.
 • kdo má zájem o obědy, musí si je 4.1. ráno zaplatit; přesnější pokyny budou ještě zveřejněny.
 • žáci, kteří zůstávají na distanční výuce a mají o obědy ve škole zájem, si pro ně mohou chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin. Žádáme vás, abyste dobu dodrželi, aby nedocházelo k setkávání s jinými skupinami strávníků.

Rozvrh distanční výuky pro 4. a 5. tř. od 4.1.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 4.1.pdf

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Organizace od 14.12.

Organizace školy od 14.12.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 14.12. se vracíme k organizaci školy a k rozvrhu, jaké platily v týdnu od 30.11. Od tohoto dne tedy bude na prezenční výuce celý první stupeň, 6.,7. a 9. třída. 8. třída bude vyučována distančně.

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Organizace od 7.12.

Organizace školy od 7.12.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 7.12. dochází na naší škole na základě opatření MŠMT opět ke změně organizace školy a výuky. Změny oproti stávajícímu stavu se týkají pouze 2. stupně, 1. stupeň pokračuje beze změn.

V přílohách najdete pokyny a rozvrh pro 2. stupeň.

Žádáme vás, abyste svým dětem dávali do školy více roušek, minimálně dvě na půl dne ve škole. Nosit roušky je povinnost ve všech prostorách školy a při všech činnostech.

A. Ďopan

Organizace školy od 7.12.pdf

Rozvrh 2. stupně od 7.12.pdf

 Zobrazit celý text

Organizace od 30.11.

Organizace školy od 30.11.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 30.11. dochází k dalšímu rozvolnění opatření proti COVID 19. V této souvislosti se mění organizace výuky a chodu školy. 30.11. nově nastupují do školy žáci 4., 5., 6., 7. a 9. třídy. Distančně bude i nadále vyučována 8. třída.

Informace k organizaci školy i k rozvrhu najdete v přiložených souborech.

Od pondělí 7.12. budou distančně vyučovány 6. a 7. třída, do školy bude chodit 8. a 9. třída a všechny třídy 1. stupně.

A. Ďopan

Organizace školy od 30.11.pdf

Rozvrh 2. stupně od 30.11.pdf

 Zobrazit celý text

Rozvrhy od 18.11.

Rozvrhy platné od 18.11.

Vážení rodiče a žáci,

jak jsme již avizovali, od středy 18.11. nastupují zpět do školy k prezenční výuce žáci 1., 2. a 3. třídy. Vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu. Tělesná a hudební výchova budou vyučovány s náhradním programem.

Všechny ostatní třídy zůstávají i nadále na distanční výuce. Pro oba stupně platí změněné rozvrhy. Pro 4. a 5. třídu se distanční vyučování přesunuje na dopolední hodiny, rozvrh druhého stupně je oproti minulé verzi mírně upraven. Oba rozvrhy najdete níže v odkazech.

Ještě upozorňujeme žáky, kteří zůstávají na distanční výuce a mají zájem o obědy ve škole, že si pro ně mohou chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin. Žádáme vás, abyste dobu dodrželi, aby nedocházelo k setkávání s jinými skupinami strávníků.

Rozvrh distanční výuky pro 4. a 5. tř. od 18.11.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 18.11.pdf

 

 Zobrazit celý text

Organizace od 18.11.

Organizace školy od 18.11.

Vážení rodiče,

od 18.11. jsou podle pokynů MŠMT opět změny v organizaci výuky na základních školách. Na naší škole budou výuka a další běh školy organizovány takto:

ZŠ:

 • od 18.11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro 1., 2. a 3. třídu podle běžného rozvrhu (nebude se vyučovat hudební a tělesná výchova)
 • děti musí mít minimálně tři roušky. Budou je mít během celého pobytu ve škole i v ŠD. Musí mít rovněž igelitový sáček na použité roušky.
 • 1. třída bude chodit do budovy předním vchodem, 2. a 3. tř. zadním vchodem
 • ostatní třídy pokračují v distanční výuce. Rozvrh bude zveřejněn na webu, FB a v EŽK v úterý 17.11. Pro žáky těchto tříd jsou povoleny individuální konzultace ve škole. Mohou probíhat v případě zájmu po domluvě přímo s vyučujícím v dopoledních hodinách.

     ŠD:

 • v provozu bude i školní družina
 • ranní provoz z důvodu zamezení míchání dětí z různých skupin nebude
 • odpoledne bude družina jako za běžného provozu do 16:55 hod.

ŠJ:

 • školní jídelna bude rovněž v provozu
 • ti, co chodí na oběd pravidelně, ho od 18.11. mají automaticky přihlášen a obědy jsou placeny z přeplatku minulého měsíce
 • kdo o oběd nemá zájem, odhlásí si ho

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Ošetřovné

Ošetřovné

Vážení rodiče,

ve vyplácení ošetřovného je na rozdíl od jarního uzavření škol několik rozdílů. Ten hlavní spočívá v tom, že žádost o ošetřovné nepotvrzuje škola, kam dítě chodí, ale rodič vyplní v první části formuláře prohlášení o uzavření školy. Na ošetřovné mají nárok děti do věku 10 let, vyplňuje se vždy na začátku měsíce za měsíc uplynulý a lze ho žádat i zpětně.
V linku najdete odkaz na online formulář na ošetřovné a v přiloženém souboru návod na jeho vyplnění.

A. Ďopan

https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=492645240

Návod na vyplnění formuláře žádosti o ošetřovné.pdf

 

 

 Zobrazit celý text

Výuka od 2.11.

Distanční výuka od 2.11.

Vážení rodiče,

protože se školy od 2.11. neotevřou a děti i nadále do školy nesmí, musíme pokračovat v distanční výuce stejně, jak od 14.10. 1. stupeň bude vyučován podle stejného rozvrhu. Na 2. stupni přibývá jen osmákům hodina chemie v pátek. Pro jistotu rozvrh přikládám znovu:

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 2.11.

Zároveň bychom se s vámi chtěli podělit o zkušenosti a postřehy z distanční výuky. Proto svoláváme přes Skype distanční třídní schůzky. Jejich rozvrh najdete v odkazu dole. Budou probíhat tak, že třídní učitel zavolá v určitou dobu na Skypový účet vašeho dítěte, abyste si nemuseli zřizovat účet sami. Těšíme se na setkání s vámi!

Rozvrh distančních třídních schůzek

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Rozvrh

Rozvrh distanční výuky od 15.10. do 23.10.

Vážení rodiče a žáci,

v přílohách najdete rozvrh distanční výuky pro oba stupně naší školy. Při sestavování rozvrhu jsme brali v úvahu mnoho aspektů, například to, že v rodině jsou dva nebo tři sourozenci, kteří mají k dispozici jen jeden počítač či tablet, nemohou tedy být současně na výuce přítomni. Druhý stupeň je vyučován v dopoledních hodinách, první stupeň naopak odpoledne, kdy mohou být přítomni i rodiče a svým dětem pomoci.

A. Ďopan

Rozvrh distanční výuky pro 1. stupeň

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň

 Zobrazit celý text
Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies