Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7

Stravné

Změna v placení obědů!!!

Vážení rodiče,

z provozních důvodů se nebude vybírat stravné na leden v pondělí 4.1., jak bylo psáno, ale budete včas informováni o náhradním termínu platby. Strávníci platící inkasem z účtu mají všichni zaplaceno.
Obědy se ale vařit budou. Místo placení je potřeba své dítě ke 4.1. přihlásit, a to mailem, sms nebo telefonicky. Vaše dítě oběd dostane i bez dočasného zaplacení, zaplatíte v náhradním termínu. Odhlašovat obědy můžete zavedenými způsoby.

A. Ďopan

 

 Zobrazit celý text

Organizace od 4.1.

Organizace školy od 4.1.

Vážení rodiče,

od 4.1. jsou podle pokynů MŠMT opět změny v organizaci výuky na základních školách. Na naší škole budou výuka a další běh školy organizovány takto:

ZŠ:

 • od 4.1. bude povinná prezenční výuka pro 1., 2. a 3. třídu podle běžného rozvrhu (nebude se vyučovat hudební a tělesná výchova).
 • děti musí mít minimálně tři roušky. Budou je mít během celého pobytu ve škole i ve ŠD. Musí mít rovněž igelitový sáček na použité roušky.
 • 1. třída bude chodit do budovy předním vchodem, 2. a 3. tř. zadním vchodem.
 • ostatní třídy jsou od 4.1. vyučovány distančně. Rozvrh distanční výuky je shodný s rozvrhem platným od 18.11. a najdete ho v přiložených souborech zde, FB a v EŽK. Znovu upozorňujeme, že distanční výuka je podle školského zákona povinná!

     ŠD:

 • v provozu bude i školní družina.
 • ranní provoz z důvodu zamezení míchání dětí z různých skupin nebude.
 • odpoledne bude družina jako za běžného provozu do 16:55 hod.

ŠJ:

 • školní jídelna bude rovněž v provozu.
 • kdo má zájem o obědy, musí si je 4.1. ráno zaplatit; přesnější pokyny budou ještě zveřejněny.
 • žáci, kteří zůstávají na distanční výuce a mají o obědy ve škole zájem, si pro ně mohou chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin. Žádáme vás, abyste dobu dodrželi, aby nedocházelo k setkávání s jinými skupinami strávníků.

Rozvrh distanční výuky pro 4. a 5. tř. od 4.1.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 4.1.pdf

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Organizace od 14.12.

Organizace školy od 14.12.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 14.12. se vracíme k organizaci školy a k rozvrhu, jaké platily v týdnu od 30.11. Od tohoto dne tedy bude na prezenční výuce celý první stupeň, 6.,7. a 9. třída. 8. třída bude vyučována distančně.

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Organizace od 7.12.

Organizace školy od 7.12.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 7.12. dochází na naší škole na základě opatření MŠMT opět ke změně organizace školy a výuky. Změny oproti stávajícímu stavu se týkají pouze 2. stupně, 1. stupeň pokračuje beze změn.

V přílohách najdete pokyny a rozvrh pro 2. stupeň.

Žádáme vás, abyste svým dětem dávali do školy více roušek, minimálně dvě na půl dne ve škole. Nosit roušky je povinnost ve všech prostorách školy a při všech činnostech.

A. Ďopan

Organizace školy od 7.12.pdf

Rozvrh 2. stupně od 7.12.pdf

 Zobrazit celý text

Organizace od 30.11.

Organizace školy od 30.11.

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 30.11. dochází k dalšímu rozvolnění opatření proti COVID 19. V této souvislosti se mění organizace výuky a chodu školy. 30.11. nově nastupují do školy žáci 4., 5., 6., 7. a 9. třídy. Distančně bude i nadále vyučována 8. třída.

Informace k organizaci školy i k rozvrhu najdete v přiložených souborech.

Od pondělí 7.12. budou distančně vyučovány 6. a 7. třída, do školy bude chodit 8. a 9. třída a všechny třídy 1. stupně.

A. Ďopan

Organizace školy od 30.11.pdf

Rozvrh 2. stupně od 30.11.pdf

 Zobrazit celý text

Rozvrhy od 18.11.

Rozvrhy platné od 18.11.

Vážení rodiče a žáci,

jak jsme již avizovali, od středy 18.11. nastupují zpět do školy k prezenční výuce žáci 1., 2. a 3. třídy. Vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu. Tělesná a hudební výchova budou vyučovány s náhradním programem.

Všechny ostatní třídy zůstávají i nadále na distanční výuce. Pro oba stupně platí změněné rozvrhy. Pro 4. a 5. třídu se distanční vyučování přesunuje na dopolední hodiny, rozvrh druhého stupně je oproti minulé verzi mírně upraven. Oba rozvrhy najdete níže v odkazech.

Ještě upozorňujeme žáky, kteří zůstávají na distanční výuce a mají zájem o obědy ve škole, že si pro ně mohou chodit do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin. Žádáme vás, abyste dobu dodrželi, aby nedocházelo k setkávání s jinými skupinami strávníků.

Rozvrh distanční výuky pro 4. a 5. tř. od 18.11.pdf

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 18.11.pdf

 

 Zobrazit celý text

Organizace od 18.11.

Organizace školy od 18.11.

Vážení rodiče,

od 18.11. jsou podle pokynů MŠMT opět změny v organizaci výuky na základních školách. Na naší škole budou výuka a další běh školy organizovány takto:

ZŠ:

 • od 18.11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro 1., 2. a 3. třídu podle běžného rozvrhu (nebude se vyučovat hudební a tělesná výchova)
 • děti musí mít minimálně tři roušky. Budou je mít během celého pobytu ve škole i v ŠD. Musí mít rovněž igelitový sáček na použité roušky.
 • 1. třída bude chodit do budovy předním vchodem, 2. a 3. tř. zadním vchodem
 • ostatní třídy pokračují v distanční výuce. Rozvrh bude zveřejněn na webu, FB a v EŽK v úterý 17.11. Pro žáky těchto tříd jsou povoleny individuální konzultace ve škole. Mohou probíhat v případě zájmu po domluvě přímo s vyučujícím v dopoledních hodinách.

     ŠD:

 • v provozu bude i školní družina
 • ranní provoz z důvodu zamezení míchání dětí z různých skupin nebude
 • odpoledne bude družina jako za běžného provozu do 16:55 hod.

ŠJ:

 • školní jídelna bude rovněž v provozu
 • ti, co chodí na oběd pravidelně, ho od 18.11. mají automaticky přihlášen a obědy jsou placeny z přeplatku minulého měsíce
 • kdo o oběd nemá zájem, odhlásí si ho

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Ošetřovné

Ošetřovné

Vážení rodiče,

ve vyplácení ošetřovného je na rozdíl od jarního uzavření škol několik rozdílů. Ten hlavní spočívá v tom, že žádost o ošetřovné nepotvrzuje škola, kam dítě chodí, ale rodič vyplní v první části formuláře prohlášení o uzavření školy. Na ošetřovné mají nárok děti do věku 10 let, vyplňuje se vždy na začátku měsíce za měsíc uplynulý a lze ho žádat i zpětně.
V linku najdete odkaz na online formulář na ošetřovné a v přiloženém souboru návod na jeho vyplnění.

A. Ďopan

https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=492645240

Návod na vyplnění formuláře žádosti o ošetřovné.pdf

 

 

 Zobrazit celý text

Výuka od 2.11.

Distanční výuka od 2.11.

Vážení rodiče,

protože se školy od 2.11. neotevřou a děti i nadále do školy nesmí, musíme pokračovat v distanční výuce stejně, jak od 14.10. 1. stupeň bude vyučován podle stejného rozvrhu. Na 2. stupni přibývá jen osmákům hodina chemie v pátek. Pro jistotu rozvrh přikládám znovu:

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň od 2.11.

Zároveň bychom se s vámi chtěli podělit o zkušenosti a postřehy z distanční výuky. Proto svoláváme přes Skype distanční třídní schůzky. Jejich rozvrh najdete v odkazu dole. Budou probíhat tak, že třídní učitel zavolá v určitou dobu na Skypový účet vašeho dítěte, abyste si nemuseli zřizovat účet sami. Těšíme se na setkání s vámi!

Rozvrh distančních třídních schůzek

A. Ďopan

 Zobrazit celý text

Rozvrh

Rozvrh distanční výuky od 15.10. do 23.10.

Vážení rodiče a žáci,

v přílohách najdete rozvrh distanční výuky pro oba stupně naší školy. Při sestavování rozvrhu jsme brali v úvahu mnoho aspektů, například to, že v rodině jsou dva nebo tři sourozenci, kteří mají k dispozici jen jeden počítač či tablet, nemohou tedy být současně na výuce přítomni. Druhý stupeň je vyučován v dopoledních hodinách, první stupeň naopak odpoledne, kdy mohou být přítomni i rodiče a svým dětem pomoci.

A. Ďopan

Rozvrh distanční výuky pro 1. stupeň

Rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň

 Zobrazit celý text
Počet stránek:1 2 3 4 5 6 7
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies