Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Ve středu  18. 9. 2019 se některé děti z 1. stupně a z 2. stupně zúčastnily školního kola přespolního běhu. Počasí nám přálo a naši závodníci a závodnice bojovali ze všech sil.
Každá závodní kategorie měla svou délku tratě. V kategorii 4. a 5. ročník zvítězili Hana Greňová a Tomáš Richter, na druhém místě se umístili Nela Feilhauerová, Jakub Janošek a třetí místo si vybojoval Mikuláš Jati. V kategorii 2. a 3. ročníku se umístila děvčata v tomto pořadí: Na prvním místě Natálie Hrabovská a na druhém místě Jana Laifertová. Chlapci doběhli -na prvním místě Vojtěch Zajac, na druhém místě Jaroslav Lučan, na třetím místě Tomáš Bračík. Poslední kategorii tvořili naši malí prvňáčci, pro které byl tento závod zkouškou ve zdatnosti. Nejlépe se vedlo Patriku Šarmanovi, hned za ním doběhl Viktor Banáš a na třetím místě se umístil Pavel Hečko.

Z druhého stupně byla bohužel jen velmi malá účast. Žáci nemají čas nebo spíše mají menší zájem o sport a proto bylo pouhých pět účastníků. Na prvním místě v kategorii starších žáků se umístil Jan Vonc, místo druhé získal Šimon Jati. Z děvčat si pro první místo doběhla Tereza Stehlíková a pro místo druhé Eliška Šulcová.  Z kategorie mladších žáků se účastnila pouze Lenka Dunová a tím si zcela bezpečně zajistila první místo.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme. :-)

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies