Základní škola a Mateřská škola Supíkovice

Supíkovice 129, 790 51, e-mail: dopan@skola-supikovice.info


--

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

- Florbal
- Technické činnosti
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky

Zájmové útvary:

- Přírodovědná praktika
- Sportovní hry
- Školáček
 

Na naší škole jsou otevřená dvě oddělení školní družiny.

  1. oddělení  ŠD – vychovatelka Kateřina Kubáňová (pro žáky 1. a 2. třídy)
  2. oddělení  ŠD – vychovatelka Jana Urubková (pro žáky 3. až 5. třídy)

V případě nenaplnění obou oddělení se mohou přihlašovat i žáci vyšších ročníků.

Provoz školní družiny

Ranní provoz školní družiny je přesunut do prostor mateřské školy, a to denně od 6:00 do 7:00 hod. V 7:00 hod. převádí vychovatelka děti do školy. Ranní provoz školní družiny je určen pro děti 1. až 3. ročníku + děti pracujících rodičů.

Pondělí - 11:10 – 16:58

Úterý  - 11:10 – 16:58

Středa  - 11:10 – 16:58

Čtvrtek - 11:10 – 16:58

Pátek -10:05 – 16:58

Do 15:30 jsou v provozu obě oddělení školní družiny. V 15:25 jsou oddělení spojovány a děti převáděny do druhého oddělení. 

Prosíme rodiče, aby v době od 13:45 do 14:50 nevyzvedávali své děti ze školní družiny, probíhá zde hlavní zájmová činnost a chod oddělení se tímto narušuje. Děkujeme za pochopení.

Poplatky školní družiny

Žáci chodící pravidelně do školní družiny hradí za každé pololetí 250Kč. Žáci docházející pouze na jednu hodinu denně hradí 50Kč za pololetí. Poplatky za školní družinu vám budou strhávány z vašich účtů, které máte k těmto účelům ve škole zřízeny.

Kroužky ve ŠD

Každé pondělí v době od 15:00 – 16:00 hod. budou probíhat kroužky Tvoření pro děti a Pohybové hry. Kroužky se neplatí, probíhají v rámci školní družiny. Jejich podrobný rozpis naleznete vždy na stránkách školy.

Pitný režim ve ŠD

Pitný režim ve školní družině se zajišťuje následovně:

Každé dítě si do ŠD donese svou podepsanou šťávu, kterou používá pouze on sám. Pokud šťáva dojde, donese si dítě novou. Není povinnost nosit šťávu, pitný režim je zajištěn i pitnou vodou v ŠD.

 

 

Odchody a příchody žáků do pobočky ZUŠ Vidnava na naší škole

Za příchody a odchody dětí do těchto oborů nezodpovídají ani vychovatelky, ani škola. Rodiče byli písemně seznámeni, že děti do těchto útvarů odcházejí samy a z těchto útvarů se vracejí také samy bez doprovodu.

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies